hoi-nghi-dai-ly.jpg

Tại hội nghị, THACO CV KVBB đã tổng kết hoạt động khối kinh doanh xe Thương mại cũng như đánh giá hoạt động kinh doanh của Đại lý xe Thương mại tại KVBB trong năm 2013, đồng thời đưa ra những kế hoạch hoạt động Đại lý xe Thương mại năm 2014. Hội nghị này là hoạt động mở đầu cho chuỗi hội nghị đại lý xe Thương mại tại KVBB diễn ra trong tháng 12 tại 04 khu vực: Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Nam Bắc Bộ, Tây - Bắc Bắc bộ và dự kiến kết thúc vào ngày 29/12/21013.