hoi_nghi_dai_ly_CV_1.jpg

Tại hội nghị, đại diện 32 đại lý xe thương mại tại KVBB đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I, kế hoạch kinh doanh quý II ; Dự thảo chính sách kinh doanh, dịch vụ - phụ tùng đối với lý xe thương mại dự kiến ban hành trong quý II/2015; Chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối xe thương mại Thaco giai đoạn 2015 – 2017. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề được đa số đại lý quan tâm hiện nay như: chiến lược phát triển hệ thống phân phối theo tiêu chuẩn mới trong giai đoạn 2015 – 2017, kế hoạch đặt hàng xe và phụ tùng theo định kỳ cùng những chính sách hỗ trợ đại lý trong thời gian tới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại khu vực. 

hoi_nghi_dai_ly_CV_2.jpg

Kết luận hội nghị, ông Mai Phước Nghê – Giám đốc khối KD xe thương mại, đã ghi nhận những đóng góp tích cực của hệ thống đại lý vào kết quả kinh doanh của Thaco trong năm 2014 và quý I/2015; đồng thời nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc phân tích số liệu, khai thác thị trường cũng như lập kế hoạch đặt hàng xe và phụ tùng, tổ chức hiệu quả bộ máy nhân sự kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng doanh số, thị phần.