Loading
Loading

THACO tổ chức đào tạo “Hội nhập dành cho nhân sự mới” tháng 7/2023

27/07/2023

Chiều ngày 21/7, Ban Nhân sự THACO tổ chức buổi đào tạo “Hội nhập dành cho nhân sự mới” cho 35 nhân sự thuộc VPTQ THACO và các TĐTV tại TP.HCM. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên trong các chuyên đề bắt buộc cho nhân sự mới vào THACO hiểu rõ về lịch sử, quá trình phát triển, ngành nghề hoạt động cũng như văn hóa và những quy định, chính sách của THACO.

THACO AUTO tổ chức đào tạo bán hàng và nghiệp vụ Marketing MINI tại miền Bắc

22/07/2023

Vừa qua, THACO AUTO tổ chức chương trình đào tạo bán hàng và nghiệp vụ Marketing MINI cho 40 nhân sự là đội ngũ các cấp quản lý và chuyên viên tư vấn tại khu vực miền Bắc.

Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

21/07/2023

Trong hai ngày 05 và 07/7, THACO INDUSTRIES phối hợp với Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho hơn 50 nhân sự là quản lý, chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc.

Khu Liên hợp Koun Mom tổ chức hướng dẫn quy định Luật Thuế Campuchia

06/07/2023

Với mục tiêu trang bị thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, trong hai ngày từ 17 và 18/6/2023, tại KLH Koun Mom (Campuchia) đã tổ chức lớp hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ Tài chính- Kế toán (TC-KT) đúng quy định của Luật Thuế, Luật Kế toán tại Campuchia cho hơn 20 CBNV làm công tác TC-KT thuộc 3 Công ty LumPhat, Andong Meas và Daunpenh.