Quảng Bình (6).jpg

Quảng Bình (7).jpg

Quảng Bình (5).jpg

Quảng Bình (1).jpg

Bình Triệu (4).jpg

Bình Triệu (1).jpg

Kia Bình Tân  (4).jpg

Quảng Bình (4).jpg

Kia Bình Tân  (3).jpg

Bình Triệu (2).jpg

Showroom Mazda Huế, Bình Định, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Tân, Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình lái thử xe cho  295 khách hàng tại địa phương. Sự kiện thu hút 220 lượt lái thử với 25 hợp đồng được ký kết.

Mazda PMH (1) (1).jpg

Mazda Hue (2).jpg

Mazda Hue (1).jpg

Mazda NT (3).jpg

Mazda NT (1).jpg

Mazda BT.jpg

Showroom Peugeot Vinh tổ chức chương trình lái thử xe Peugeot cho 40 khách hàng. Kết thúc chương trình đã có 45 lượt lái thử và dự kiến có 4 khách hàng sẽ mua xe trong thời gian tới.

peugeot vinh (2).jpg

peugeot vinh (3).jpg

peugeot vinh (4).jpg

peugeot vinh (1).jpg