Để đảm bảo chất lượng đào tạo hội nhập văn hóa, kỹ năng cho nhân sự mới và nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBNV đang làm việc tại Khu liên hợp Attapeu - Lào, Trường Cao đẳng THACO phối hợp với Ban Lãnh đạo THACO AGRI thành lập Trung tâm phát triển tay nghề cho CBNV.

Trung tâm được Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào cấp giấy phép hoạt động vào ngày 17/02/2023 và từ đầu tháng 4, Trung tâm đã bắt đầu tổ chức các lớp đào tạo văn hóa hội nhập, đào tạo tiếng Lào cho nhân sự làm việc ở Khu liên hợp. Qua đó giúp học viên trang bị kiến thức về quá trình hình thành và phát triển, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, hiểu được văn hóa doanh nghiệp và những quy định, chính sách phúc lợi cho người lao động; đồng thời hình thành thái độ làm việc tích cực, tác phong công nghiệp và ứng xử phù hợp.

Đưa-vào-hoạt-động-trung-tâm-phát-triển-tay-nghề-cho-CBNV-THACO-AGRI-Lào-1

Học viên Lê Bá Tiến cho biết: “Khóa học giúp các nhân sự mới như tôi hiểu rõ hơn về Tập đoàn, về ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp nước bạn. Tôi mong rằng Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp đào tạo, giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc”.

Đưa-vào-hoạt-động-trung-tâm-phát-triển-tay-nghề-cho-CBNV-THACO-AGRI-Lào-2

Thời gian tới, tại Trung tâm, Trường Cao đẳng THACO và Ban Lãnh đạo Khu liên hợp Attapeu sẽ tổ chức đào tạo các chuyên đề nghiệp vụ quản lý, kỹ năng mềm, góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.