IMG_1974.jpg

Sau khi được nghe giới thiệu về quá trình hình thành – phát triển của Thaco và KPH, đoàn đã có chuyến tham quan thực tế hoạt động sản xuất tại các nhà máy, đơn vị thuộc KPH. Đồng chí Võ Văn Dũng bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả mà Thaco đã đạt được; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Thaco vào sự phát triển của Quảng Nam nói riêng và đất nước nói chung, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô.