Ngày 11.10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Chủ tịch THACO Trần Bá Dương đã có những phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nhân tiêu biểu và đại biểu của gần 100 hiệp hội doanh nghiệp đã thảo luận về phát triển đội ngũ doanh nhân, về liên kết, hợp tác doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, về vai trò và trách nhiệm của giới doanh nhân trong phát triển doanh nghiệp và cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO cho biết: “Cá nhân tôi là doanh nhân có hơn 40 năm trên thương trường luôn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đội ngũ doanh nhân. Tôi rất tâm đắc với các nội dung trong Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới".

1920-1280
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương

Theo ông Trần Bá Dương, đội ngũ doanh nhân rất phấn khởi khi Nghị quyết mới tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân và đề cao hơn, đó là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đội ngũ doanh nhân không chỉ có vai trò góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ mà còn được giao thêm là góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, cũng đóng góp vai trò trong ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế.

Với vai trò, vị thế của doanh nhân trong thời kỳ mới được khẳng định trong nghị quyết cùng với vị thế của đất nước đã được nâng cao trên trường quốc tế và mục tiêu phát triển trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030 và đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, có nền kinh tế độc lập, tự chủ. Nghị quyết cũng đề ra doanh nhân trong thời kỳ mới phải lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng cống hiến.

Chủ tịch THACO Trần Bá Dương nhấn mạnh: "Là doanh nhân đang sở hữu tập đoàn đa ngành, có quy mô lớn của đất nước, tôi xin cam kết tiếp tục nghiên cứu và phát huy tinh thần của nghị quyết vào đời sống doanh nhân của mình và vai trò, vị trí doanh nghiệp mà mình đang phụ trách lãnh đạo, điều hành để phát triển bền vững và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể mà nghị quyết đề ra và cố gắng giữ được vai trò dẫn dắt một số lĩnh vực trọng yếu, hướng đến vị thế quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, dựa trên mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tinh thần nghị quyết cũng xác định việc phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân gắn với phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Tôi nhận thấy rằng, đó là trách nhiệm của chính mỗi doanh nhân, doanh nghiệp. Chúng ta cạnh tranh, cùng hợp tác với nhau trong môi trường hội nhập để làm sao tự chúng ta có năng lực kinh doanh và đồng thời có được cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.

Cuối cùng, nghị quyết cũng đề cao vai trò quan trọng của VCCI. Tôi cũng xin hứa, sẽ thông qua hoạt động của Liên đoàn để có những gắn kết trong phát triển kinh tế. Trong bối cảnh khó khăn sẽ còn kéo dài nhưng đội ngũ doanh nhân cảm thấy được sự đồng hành mật thiết của Chính phủ và xin hứa sẽ hoàn thiện mình, vượt qua những khó khăn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước như mục tiêu chúng chúng ta đề ra”.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của các doanh nhân, kết thúc hội nghị, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết. Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả cụ thể.

Theo báo Thanh Niên