10.10.2018 - Tổng cục TC đo lường chất lượng-5.jpg

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo THACO đã báo cáo với đoàn về quá trình triển khai và kết quả thực hiện dự án “Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và công cụ cải tiến duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM”. Đoàn cũng dành thời gian để trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, quản trị sản xuất; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động  R&D và vấn đề quản lý chất lượng tại các nhà máy.

10.10.2018 - Tổng cục TC đo lường chất lượng-7.jpg

Đoàn đã tham quan các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng, cơ khí và trực tiếp kiểm tra thực tế áp dụng tích hợp hệ thống quản lý chất lượng IATF 16946:2016, hệ thống quản lý môi trường 14001:2015 và công cụ cải tiến duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM tại chuyền nhựa ép phun – Nhà máy linh kiện Nhựa. Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đánh giá cao chất lượng và hiệu quả thực hiện của các dự án và hy vọng KPH sẽ tiếp tục triển khai công cụ cải tiến TPM vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích các sáng kiến, cải tiến của người lao động, hướng tới việc tối đa hóa hiệu suất thiết bị, giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 

10.10.2018 - Tổng cục TC đo lường chất lượng-8.jpg