Đoàn TNTN 3.jpg

Đoàn đã gặp mặt, thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 100 suất quà cho các già làng, trưởng bản, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... đồng thời bàn giao 02 công trình nước sạch tặng các em học sinh 02 trường tiểu học và trung học cơ sở xã Trà Linh với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Đoàn TNTN 2.jpg

Với tinh thần “THACO thể hiện trách nhiệm với xã hội”, nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên cơ sở THACO luôn tích cực hưởng ứng các phong trào tình nguyện, xây dựng công trình thanh niên do Tỉnh đoàn Quảng Nam phát động. Riêng năm 2016, Đoàn đã xây dựng hàng loạt công trình thanh niên như: đường dây đưa điện về các xã khó khăn, công trình nước sạch cho trẻ em vùng cao, trao sinh kế cho thanh niên nghèo,… với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Đoàn TNTN 1.jpg