doan-co-so-vung-manh.jpg

Hội nghị đã đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh niên công nhân toàn khối năm 2013, đề ra chương trình hoạt động Đoàn năm 2014. Ban Chấp hành cũng đã đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân THACO vì đã hoạt động mạnh trong năm 2013, đồng thời quyết định công nhận Đoàn Thanh niên THACO là Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2013. Đồng thời Đoàn khối cũng đã tặng giấy khen xuất sắc cho tập thể và cá nhân anh Trần Nhật Quang, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở THACO về thành tích năm 2013.