SV-DN-tham-KPH.jpg

Sau khi được nghe trình chiếu giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của công ty, đoàn đã tham quan thực tế dây chuyền sản xuất tại nhà máy Thaco Tải. Trong những năm qua, Thaco và đại học Bách khoa – đại học Đà Nẵng đã có rất nhiều hoạt động tài trợ, liên kết … như chương trình trao tặng học bổng cho sinh viên xuất sắc hàng năm, tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập tại KPH, chương trình Khơi nguồn khởi nghiệp – THACO đồng hành với sinh viên Đại học Đà Nẵng…