thoi bao ngan hang (1).jpg

Nhiều thành viên trong đoàn chia sẻ sự ngưỡng mộ, sự tự hào và một niềm tin về nền công nghiệp ô tô Việt Nam. Đại diện đoàn cho biết Thời báo Ngân hàng sẽ là đơn vị luôn đồng hành cùng THACO, ủng hộ THACO phát triển ngành công nghiệp ô tô của đất nước.

thoi bao ngan hang (2).jpg

thoi bao ngan hang (3).jpg