08.18.2018 Hoi nghi DV sua chua khoi ban le - tien sanh.jpg

08.18.2018 Hoi nghi DV sua chua khoi ban le-2.jpg

Đoàn gồm các thành viên là lãnh đạo, quản lý của Khối bán lẻ ô tô, công ty CV, quản lý các xưởng dịch vụ thuộc các chi nhánh trên cả nước. Buổi làm việc tại KPH là cơ hội để CB.CNV làm việc trong lĩnh vực dịch vụ phụ tùng thuộc các chi nhánh trên toàn quốc tìm hiểu về thiết kế, công nghệ sản xuất xe Tải, Bus và công nghệ chế tạo cơ khí & phụ trợ, cũng như học tập công tác tổ chức quản trị hoạt động tại các nhà máy để ứng dụng vào hoạt động xưởng dịch vụ sửa chữa tại chi nhánh.

08.18.2018 Hoi nghi DV sua chua khoi ban le-6.jpg

08.18.2018 Hoi nghi DV sua chua khoi ban le-BS.jpg