binh dinh 5.jpg

binh dinh 2.jpg

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Bá Dương đã giới thiệu về quy mô cùng các hoạt động sản xuất kinh doanh của THACO, gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Phú Yên đã luôn hỗ trợ Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển các showroom trên địa bàn. Lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban lãnh đạo THACO, chúc Công ty một năm làm ăn phát đạt và ngày càng phát triển hơn nữa, đồng thời cũng mong muốn với tiềm lực mạnh mẽ của THACO, Công ty sẽ xúc tiến đầu tư tại Bình Định và Phú Yên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh.

binh dinh.jpg

binh dinh 4.jpg