DOAN CHAM PA SAK THAM KPH (2).jpg

Tại chuyến thăm, đoàn đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển sản xuất - kinh doanh của THACO và Khu phức hợp; tham quan thực tế tại các nhà máy; trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm về phát triển sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ. Ông Bun-thong Đi-vi-xây cho rằng với nội lực mạnh mẽ và quyết tâm cao, THACO sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới và phát triển bền vững.

DOAN CHAM PA SAK THAM KPH (3).jpg

Ông cũng cho biết những thông tin, kinh nghiệm học hỏi trong chuyến đi này rất hữu ích cho tỉnh Chăm-pa-săk trong phát triển công nghiệp nói riêng, kinh tế, xã hội nói chung, nhất là công tác quản trị, điều hành, đào tạo nâng cao năng lực, ý thức, thái độ làm việc cho người lao động.

DOAN CHAM PA SAK THAM KPH (1).jpg