BAN DOI NGOAI THAM kph.jpg

ban doi ngoai tham kph (1).jpg

Đoàn đã nghe báo cáo về quá trình phát triển của THACO và Khu phức hợp; đồng thời tham quan thực tế sản xuất tại các nhà máy lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng, trường Cao đẳng nghề và cảng Chu Lai – Trường Hải. Các thành viên của đoàn đã bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng trước những thành quả mà THACO đạt được, nhất là tốc độ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây và nỗ lực chuẩn bị cho tiến trình hội nhập đang đến gần. Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ tin tưởng rằng với việc tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và đẩy mạnh liên doanh liên kết, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, THACO sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển bền vững và toàn diện hơn, góp phần đưa nền công nghiệp ô tô và cơ khí của đất nước đi lên, sánh vai với các nước trong khu vực.

ban doi ngoai tham kph (2).jpg