^8EFF7DA22379755BCC9522DEE9EA3EB4FEA11B9A10BFCFC659^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại Hội nghị, Đoàn cơ sở Thaco đã vinh dự được nhận giấy khen của Ban chấp hành Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai vì đã có những thành tích tốt trong việc thực hiện các công trình thanh niên như “Nước sạch cho em”; “Thắp sáng đường quê”; Đồng hành cùng ngư dân bám biển”… với tổng kinh phí đóng góp hơn 200 triệu đồng.