07.28.2018 Doan CB cac So TNMT-3.jpg

07.28.2018 Doan CB cac So TNMT.jpg

Các thành viên trong đoàn là lãnh đạo sở cho biết họ rất phất khởi, tự hào và tin tưởng vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ của đất nước thông qua mô hình của THACO. Các vị khách mời còn bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của THACO cho xã hội, đất nước, rõ nét nhất là góp phần tạo nên sự khởi sắc cho bức tranh KTXH của tỉnh Quảng Nam.

07.28.2018 Doan CB cac So TNMT-6.jpg