Bo_nganh_tham_CL.jpg

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Trọng Căn đã bày tỏ ấn tượng trước định hướng phát triển và nỗ lực đóng góp của Thaco cho cộng đồng, xã hội; đồng thời đánh giá cao các hoạt động Đảng, Đoàn thể của công ty.