4.jpg

2.jpg

Tại khóa đào tạo, học viên được học các kỹ năng: tìm hiểu và phân tích tâm lý khách hàng để đưa ra các đề nghị phù hợp, kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng giải quyết khiếu nại và kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết mâu thuẫn. Trong khóa học, các học viên có cơ hội thực hành áp dụng các kỹ năng vừa học để xử lý tình huống thực tế thường gặp trong công việc.

1.jpg
 
Khóa đào tạo giúp học viên tự đặt ra mục tiêu, ứng dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc thực tế nhằm mang đến sự hài lòng và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Kết thúc khóa đào tạo, tất cả học viên được làm bài thi lý thuyết online và sẽ được Kia Motors cấp chứng chỉ. 

3.jpg