^0FED98C68D606940F1F4E9CDBCA52A03FF29046CBF5365DE83^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình đào tạo bao gồm: nhận diện và cải thiện chỉ số hài lòng khách hàng; hướng dẫn về quy trình tư vấn dịch vụ giao nhận xe theo tiêu chuẩn Kia; cải thiện và nâng cao kỹ năng tiếp nhận dịch vụ xe sửa chữa tại hệ thống showroom Kia cũng như tương tác trực tiếp và trả lời thắc mắc của khách hàng… Đặc biệt tại chương trình, các tư vấn viên còn được ông Roseli Hashim - Cố vấn dịch vụ Thaco PC chia sẻ về các kỹ năng mềm trong hoạt động chăm sóc khách hàng; cũng như tư vấn các gói dịch vụ tới khách hàng…