DAO TAO MAZDA.jpg

Chương trình nhằm nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng mới của hệ thống Showroom Mazda TP.HCM với 03 nội dung chính: đào tạo quy trình bán hàng (10 bước bán hàng), đào tạo kiến thức giới thiệu sản phẩm (06 bước giới thiệu xe) và đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành. Dự kiến đợt 2 của chương trình đào tạo diễn ra vào ngày 08/10.