DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG BTB (3).jpg

DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG BTB (2).jpg

Khóa đào tạo với các nội dung: Trao đổi về chiến lược kinh doanh của công ty; cách tổ chức hoạt động kinh doanh nhóm; tìm hiểu Line up sản phẩm và các quan điểm trong bán hàng. Chương trình nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng của các trưởng nhóm bán hàng, đồng thời nâng cao được kỹ năng quản trị cho nhân sự cấp trung tại showroom, qua đó nâng cao được năng lực quản lý, tăng hiệu quả trong công việc.

DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG BTB (1).jpg