Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý hệ thống năng lượng cho các công ty, đơn vị, trong hai ngày 17 và 18/4, THACO Chu Lai tổ chức khóa đào tạo chuyên đề Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho 40 nhân sự là kỹ sư bảo trì, chuyên viên quản trị hệ thống thuộc các Tập đoàn THACO INDUSTRIES, THILOGI và THACO AUTO Chu Lai.

Đào-tạo-quản-lý-năng-lượng-ISO-50001-cho-CBNV-THACO-Chu-Lai-1

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý năng lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Đây là cơ sở để các tổ chức, đơn vị thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Khóa học do ông Đoàn Minh Quang - Giảng viên của Tổ chức TUV Nord (Tập đoàn cung cấp dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý, sản phẩm, kiểm định chất lượng và các giải pháp kỹ thuật) giảng dạy. Học viên được trang bị các kiến thức: Nguyên lý tiếp cận, cấu trúc tiêu chuẩn, các điều khoản, yêu cầu, lợi ích của Hệ thống Quản lý năng lượng ISO 50001 đối với việc sử dụng năng lượng của các công ty, đơn vị; các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Đào-tạo-quản-lý-năng-lượng-ISO-50001-cho-CBNV-THACO-Chu-Lai-2

Khóa học giúp các học viên nắm các nội dung, yêu cầu của Hệ thống Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, từ đó xem xét, đánh giá việc quản lý hệ thống năng lượng của từng công ty, đơn vị nhằm đưa ra các biện pháp kiểm soát và cải tiến kịp thời giúp giảm chi phí năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.