Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh hiệu quả cho đội ngũ nhân sự phụ trách kinh doanh, chiến lược kế hoạch của THACO Industries, trong hai ngày 9 và 10/9, Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo “Quản lý kinh doanh chuyên nghiệp” cho gần 60 nhân sự là quản lý, chuyên viên các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Tham gia khóa học do TS. Nguyễn Chí Bình - Giảng viên cao cấp về Quản trị kinh doanh giảng dạy, học viên được trang bị các kiến thức về: Chân dung người quản lý kinh doanh chuyên nghiệp; lập chỉ tiêu và kế hoạch bán hàng; xây dựng quy trình và phương pháp bán hàng; quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả; quản lý và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên… Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng như: phân tích và phân loại nhu cầu khách hàng; ghi chép và tổng hợp vấn đề; kiểm soát và đánh giá công tác chăm sóc khách hàng; kết hợp chăm sóc khách hàng và các công cụ marketing khác; bán hàng bằng hành động Cross sell – Up sell…

34
 
Khóa học giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, nhất là trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tìm kiếm và thu hút khách hàng, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược kinh doanh THACO Industries đề ra.