TU DUY SANG TAO (2).jpg

TU DUY SANG TAO (3).jpg

Các học viên tham gia khóa đào tạo do PGS. TS Phạm Xuân Mai - Cố vấn KHCN và Đào tạo THACO trực tiếp hướng dẫn đã được truyền đạt các nội dung chính gồm: Giới thiệu về sáng tạo; Vai trò của sáng kiến cải tiến tại KPH; Các phương pháp tư duy sáng tạo; Các điều kiện để tư duy sáng tạo; Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy. Thông qua buổi học lý thuyết cùng với việc trao đổi, thảo luận từ những câu hỏi và các dẫn chứng tình huống thực tế mà PGS. TS Phạm Xuân Mai đưa ra, các học viên có cơ hội cập nhật thêm nhiều kiến thức mới như phương pháp đột kích não, 6 chiếc mũ tư duy hay việc ứng dụng bản đồ tư duy - công cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả trong công việc.

TU DUY SANG TAO (4).jpg

Đây là chuyên đề nằm trong chương trình huấn luyện và đào tạo thường xuyên của Trung tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp tại KPH, nhằm nâng cao tư duy sáng tạo của đội ngũ CB.CNV để phát triển sản xuất - kinh doanh.

TU DUY SANG TAO (1).jpg