phan-mem-qt-showroom1.jpg

Chương trình đào tạo đã giúp các học viên nắm vững cách sử dụng vận hành phần mềm cho từng vị trí như giao dịch hồ sơ, tư vấn bán hàng, trưởng/phó phòng, trưởng nhóm quản lý được các giao dịch hằng ngày, các khách hàng tiềm năng… trên hệ thống cũng như của từng nhân viên để từ đó có thể theo dõi, nhắc nhở TVBH hoàn thành kế hoạch bán hàng tốt hơn. 

phan-mem-qt-showroom.jpg