2.jpg

1.jpg

Buổi đào tạo nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng cơ bản về kinh doanh bán lẻ phụ tùng; biết và áp dụng hiệu quả phương pháp quản lý đặt hàng dự trữ phụ tùng; biết sử dụng các công cụ tính toán đặt hàng dự trữ, kiểm soát tồn kho; thực hiện thành thạo nghiệp vụ tra cứu phụ tùng THACO; hiểu và tuân thủ hướng dẫn thực hiện 5S, 7 kỹ thuật sắp xếp kho, tiêu chuẩn an toàn kho phụ tùng.

3.jpg