dao tao - 1.jpg

Khóa đào tạo trang bị các kiến thức về nghiệp vụ lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá thực hiện; tổng hợp, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu; nghiệp vụ phân tích số liệu đăng ký mới và marketing kỹ thuật số. 

dao tao - 2.jpg

Ngoài ra, khóa học còn hệ thống lại cho các học viên về chức năng, nhiệm vụ trong vai trò trợ lý cho Giám đốc/Phó Giám đốc Showroom, các kỹ năng mềm trong công tác chăm sóc nhận diện thương hiệu, tổ chức sự kiện tại đơn vị đáp ứng theo đúng định hướng, yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

dao tao - 4.jpg