DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG (3).jpg

DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG (2).jpg

Buổi đào tạo tập trung vào các nội dung: chiến lược và kế hoạch kinh doanh xe du lịch theo từng thương hiệu; quản trị thị trường và tổ chức hoạt động bán hàng; tổng quan về hoạt động marketing; phương thức quản trị hoạt động của công ty, tiêu chí tiêu chuẩn và lộ trình phát triển nhân sự của THACO. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, buổi đào tạo đã dành nhiều thời gian để học viên làm việc theo nhóm cũng như trao đổi, thảo luận để rút ra được những kỹ năng, kinh nghiệm phục vụ hoạt động bán hàng tại đơn vị.

DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG (6).jpg

DAO TAO TRUONG NHOM BAN HANG (5).jpg