marketing ky thuat so (1).jpg

Chương trình nhằm giúp các học viên hiểu và sử dụng được marketing cơ bản và marketing kỹ thuật số, đáp ứng đáp ứng tình hình thực tế và nhu cầu triển khai Digital Marketing hiện nay của các SR/ĐL tại miền BTB.

marketing ky thuat so (2).jpg