kynanglamviecnhom.jpg

Tham gia khóa đào tạo, học viên được truyền đạt các thông tin hữu ích về khái niệm, phân loại nhóm; vai trò, lợi ích, những thách thức và nguyên tắc cần tuân thủ trong hoạt động nhóm; phương pháp tổ chức và duy trì hoạt động nhóm; phương pháp lập kế hoạch cho nhóm; kỹ năng và cách giải quyết xung đột phát sinh trong quá trình làm việc nhóm... qua đó có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế, giúp nâng cao hiệu quả công việc.