dao tao ky nang ban hang PG_.jpg

Tại chương trình, ông Thinagharan Loganathanhina – Giám đốc Quản lý & Phát triển Hệ thống phân phối xe Du lịch cùng các nhân sự Peugeot VPĐH đã cung cấp cho học viên các nội dung trong việc nâng cấp hoạt động bán hàng theo tiêu chuẩn Peugeot toàn cầu, nâng cao kỹ năng bán hàng cũng như thái độ phục vụ chuyên nghiệp phù hợp với định vị thương hiệu. Bên cạnh đó, học viên đã được tham gia thảo luận và đưa ra những giải pháp để thúc đẩy doanh số các dòng xe chiến lược như 3008, 508 và 208.

dao tao ky nang ban hang PG 2_.jpg