DAO TAO CV (2).jpg

Buổi đào tạo nhằm đánh giá, nâng cao kiến thức về sản phẩm tải nặng, đầu kéo, ben nặng cho các nhân sự bán hàng. Ngoài ra tại chương trình, các học viên có thể trao đổi quan điểm bán hàng dòng xe tải nặng, đầu kéo, ben nặng, từ đó nếu ra những khó khăn và đề xuất giải pháp gia tăng doanh số.

DAO TAO CV (1).jpg