P1070335.jpg

Buổi đào tạo đã giúp các nhân viên hiểu thêm những kiến thức cơ bản về ô tô như: lịch sử phát triển ngành ô tô, phân loại ô tô, kết cấu xe, các hệ thống hoạt động, phương pháp đánh giá chất lượng ô tô hướng tới khách hàng...