dao tao kien thuc sp chu lai_.jpg

Tại khóa học, học viên đã được truyền đạt các nội dung: tổng quan về công nghiệp ô tô; sự phát triển công nghiệp ô tô tại Việt Nam; giới thiệu và phân loại ô tô; các dòng sản phẩm ô tô của THACO; cấu tạo chung của ô tô; sản phẩm chính của công nghiệp hỗ trợ ô tô tại KPH Chu Lai – Trường Hải; các thuật ngữ cơ bản, thông số kỹ thuật và tính năng của ô tô. Đây là các kiến thức cần thiết, giúp học viên nâng cao hiểu biết về công nghiệp ô tô và sản phẩm ô tô, áp dụng vào thực tế công việc tại các nhà máy, đơn vị.