KY NANG LAM VIEC DONG DOI (2).jpg

KY NANG LAM VIEC DONG DOI (6).jpg

Khóa đào tạo chuyên đề Kỹ năng làm việc đồng đội được tổ chức trong các ngày 19 và 26/5, với sự tham gia của 121 nhân sự là quản lý, chuyên viên tại Văn phòng Chu Lai và các công ty, đơn vị; tập trung vào các nội dung: Khái niệm, phân loại nhóm; vai trò, lợi ích, các thách thức và nguyên tắc cần tuân thủ trong làm việc đồng đội; phương pháp tổ chức và duy trì làm việc đồng đội; các phương pháp lập kế hoạch cho nhóm; kỹ năng và cách giải quyết các xung đột phát sinh trong quá trình làm việc đồng đội,… Qua khóa học, học viên đã nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng và nắm vững các nguyên tắc của làm việc đồng đội, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và có thái độ tích cực trong làm việc đồng đội để đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

KY NANG LAM VIEC DONG DOI (3).jpg

Trong 2 ngày 17 và 24/5, khóa đào tạo chuyên đề Kỹ năng giao tiếp đã được tổ chức với sự tham gia của 123 học viên là kỹ sư, chuyên viên, quản lý.

KY NANG LAM VIEC DONG DOI (5).jpg

Ngày 23/5, lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm ô tô cấp độ 2 cũng được tổ chức với sự tham gia của cho 43 nhân sự là quản đốc, tổ trưởng, chuyên viên, công nhân đang làm việc tại các công ty, đơn vị.

KY NANG LAM VIEC DONG DOI (4).jpg