DAO TAO MAZDA 3 (3).jpg

DAO TAO MAZDA 3 (1).jpg

Nội dung đào tạo gồm 03 phần chính: đào tạo về kiến thức sản phẩm, so sánh đối thủ cạnh tranh và định hướng kinh doanh – marketing sản phẩm. Ngoài ra, học viên còn được thảo luận nhóm và tìm hiểu thực tế Mazda3 2017 với sản phẩm cạnh tranh. Thông qua buổi đào tạo, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức về sản phẩm Mazda3 2017, từ đó xây dựng được kế hoạch kinh doanh, Marketing và tự tin khi truyền đạt, đào tạo lại cho đội ngũ TVBH tại đơn vị.

DAO TAO MAZDA 3 (2).jpg