dao tao Optima (2).jpg

Chương trình đã trang bị kiến thức về sản phẩm và định hướng kinh doanh Marketing cho những nhân sự quản lý bán hàng và tư vấn bán hàng trên toàn hệ thống Đại lý Kia, ông Thinagharan – Giám đốc Quản lý và Phát triển hệ thống phân phối cũng đã có những chia sẻ về kinh nghiệm và các kỹ năng tư vấn sản phẩm mới cho khách hàng, nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm mới trong thời gian tới.

dao tao Optima (3).jpg

Chương trình đào tạo sẽ tiếp tục được diễn ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong 2 ngày 13/09 và 16/09 tới đây. 

dao tao Optima (1).jpg