Nhằm nâng cao kiến thức về tài chính, kế toán cho đội ngũ nhân sự quản lý, trong hai ngày 23 và 24/12, Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo kế toán cho 70 học viên là lãnh đạo, quản lý phụ trách bộ phận tài chính, kế toán, kinh doanh, kỹ thuật… tại các công ty, đơn vị thuộc KCN THACO Chu Lai.

Untitled-2

Tham gia khóa học, học viên được trang bị các kiến thức như: Tổng quan về kế toán; đọc, hiểu các báo cáo tài chính; thuế dành cho lãnh đạo (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân); hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán; kỹ năng giải quyết tình huống thực tế tại doanh nghiệp.

Untitled-1

Khóa học giúp học viên nắm rõ cách thức tổ chức bộ máy kế toán, vai trò và mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với các phòng, ban khác trong công ty; phân tích các thông tin, báo cáo tài chính; biết sử dụng dịch vụ kiểm toán, tư vấn kế toán, quản trị chi phí tính thuế… Qua đó giúp đội ngũ lãnh đạo, quản lý nâng cao năng lực quản trị tài chính - kế toán; góp phần hạn chế những sai sót trong hoạt động tài chính; chủ động kiểm soát chi phí khi xây dựng các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.