hoi-nhap-1.jpg

Dưới sự hướng dẫn của phòng VHTT và phòng Nhân sự, các nhân sự mới đã nắm bắt được lịch sử, quan điểm quản trị, sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược cũng như nội quy hành chính và chế độ chính sách lương bổng của Thaco.

hoi-nhap-2.jpg