Từ ngày 28/11 - 01/12, Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo “Hiệu chuẩn thiết bị đo” nhằm bồi dưỡng các kiến thức về tiêu chuẩn, quy định đo lường, quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo cho 20 nhân sự phụ trách quản lý chất lượng, kỹ thuật thuộc các công ty, đơn vị tại KCN THACO Chu Lai.

GGG


G1

Khóa đào tạo do các giảng viên thuộc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2) trực tiếp giảng dạy. Tham gia khóa học, học viên được trang bị các kiến thức về: Cơ sở đo lường học và quản lý đo lường; hệ thống văn bản pháp luật về đo lường; ước lượng độ không đảm bảo đo; lý thuyết và thực hành về đo lường độ dài; lý thuyết và thực hành về đo lường dụng cụ đo mô men lực. Trong đó, phần thực hành chiếm 40% thời lượng khóa học với các nội dung: Phương pháp đo, cách đọc du xích panme, thước cặp (hệ mét và hệ Anh); hiệu chuẩn panme, thước dây, thước cặp, đồng hồ so; quy trình và phương pháp hiệu chuẩn cần siết lực; lập báo cáo kết quả…

Khóa học giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ về đo lường, kỹ năng sử dụng và hiệu chuẩn các thiết bị đo để đảm bảo chính xác kết quả đo lường, phục vụ hoạt động thiết kế và kiểm tra chất lượng, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.