DAO-TAO-MONOZUKI_.jpg

Mục tiêu của lớp học là để học viên nắm vững các nội dung cơ bản của Monozukuri - triết lý sản xuất nổi tiếng của người Nhật, nhằm cung cấp ý tưởng về quá trình xây dựng tinh thần sản xuất, hệ thống cùng các quy trình tiêu chuẩn để tạo ra sản phẩm tốt, giúp CB.CNV nâng cao thái độ, tâm thế làm việc, nhằm thực hiện tốt đề án nâng cao năng lực quản trị.

Tại lớp học, học viên đã được truyền đạt các nội dung: Khái niệm Monozukuri - sản phẩm và quá trình tạo ra sản phẩm; Các yếu tố của Monozukuri như xây dựng tinh thần sản xuất sáng tạo, cải tiến liên tục, hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, đề cao kỹ năng làm việc của con người hơn những yếu tố khác; Cấu trúc, nội dung của hệ thống TPS được các doanh nghiệp áp dụng ở Việt Nam với 2 cột trụ Just in time (sản xuất đúng lúc) và Jidoka (tự động hóa thông minh); Các công cụ để lập bảng hướng dẫn công việc tiêu chuẩn... Cũng trong chương trình, các học viên được giới thiệu về triết lý Kaizen và cách thức thực hiện; phương pháp vận chuyển và quản lý kho hàng logistics… Đây cũng là một trong những yêu cầu nằm trong Đề án nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của THACO và KPH.

Trước đó, ngày 8/11/2016, Phòng Nhân sự KPH phối hợp Trung tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp thuộc Trường CĐN Chu Lai – Trường Hải đã tổ chức lớp đào tạo kiến thức sản phẩm ô tô cấp độ 1 cho 66 nhân sự của các nhà máy, đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm 2016 đến nay, tại KPH đã tổ chức được 7 lớp  đào tạo kiến thức sản phẩm ô tô với 200 nhân sự tham gia.