Ngày 22/4, KCN THACO Chu Lai tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Triển khai thực hiện chương trình KPI” nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ quản trị thông qua công cụ KPI cho 210 nhân sự là Lãnh đạo, quản lý các công ty/đơn vị và phòng/ban nghiệp vụ quản trị thuộc các Tập đoàn THACO INDUSTRIES và THILOGI.

Đào-tạo-chuyên-đề-“Triển-khai-thực-hiện-chương-trình-KPI”-cho-nhân-sự-THACO-Chu-Lai-1

Tham gia khóa đào tạo do ông Bùi Trần Nhân Trí - Giám đốc Nhân sự THACO Chu Lai giảng dạy, học viên được trang bị các kiến thức về: Định hướng, kế hoạch triển khai chương trình quản trị KPI năm 2023; nghiệp vụ quản trị KPI THACO và các Tập đoàn thành viên; đồng thời trao đổi, chia sẻ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng KPI vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, quản trị để đưa ra giải pháp khắc phục tối ưu, phù hợp với đặc thù của từng công ty, đơn vị, phòng, ban.

Đào-tạo-chuyên-đề-“Triển-khai-thực-hiện-chương-trình-KPI”-cho-nhân-sự-THACO-Chu-Lai-2

Khóa học giúp các nhân sự hiểu rõ về KPI và phương pháp xây dựng KPI hiệu quả; nắm được cách thức, công cụ triển khai chương trình quản trị KPI…Qua đó, dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu đề ra, đồng thời có những điều chỉnh kịp thời để nâng cao hiệu suất làm việc cho từng công ty, đơn vị, phòng, ban.