thue nha thau.jpg

Bà Võ Lưu Nam Anh – Giám đốc Tài chính - Kế toán KPH đã trực tiếp truyền đạt đến học viên các nội dung: văn bản pháp luật về thuế nhà thầu, các loại thuế, đối tượng áp dụng, đối tượng miễn giảm thuế, phương pháp và thủ tục kê khai, phương pháp ấn định tỷ lệ, việc áp dụng hiệp định về thuế trong thực tế để tránh đánh thuế 2 lần,vv… Chương trình kết hợp giữa lý thuyết và ví dụ thực tế, qua đó giúp học viên nắm vững các bước thực hiện hồ sơ thuế nhà thầu, nâng cao hiệu quả công tác tài chính – kế toán của đơn vị.

thue nha thau 2.jpg