DAO TAO NGUON NHAN LUC (2).jpg

DAO TAO NGUON NHAN LUC (3).jpg

Tham gia lớp đào tạo do chuyên gia Huỳnh Thị Thanh Thảo - Thành viên ban kiểm soát thuộc Văn phòng tổng quản tại Tp. HCM phụ trách, học viên được tiếp thu các nội dung về nghiệp vụ quản lý, gồm: Quản trị nguồn lực của doanh nghiệp; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị rủi ro tài chính - kinh tế; Quản trị rủi ro hệ thống chất lượng quản lý. Thông qua buổi học lý thuyết và thảo luận từ những dẫn chứng thực tế trong công tác quản trị chung hiện nay, các học viên có cơ hội tự nhìn nhận và đánh giá lại công việc của bản thân liên quan đến nghiệp vụ quản trị, đồng thời cập nhật thêm những kiến thức mới để đổi mới tư duy quản lý, mang lại hiệu quả cao cho công tác quản trị sản xuất, kinh doanh.

DAO TAO NGUON NHAN LUC (1).jpg

Đây là chuyên đề nằm trong chương trình đào tạo thường xuyên của Trung tâm Phát triển Kỹ năng nghề nghiệp tại KPH nhằm giúp đội ngũ nhân sự cấp quản lý bổ sung kiến thức chuyên môn, phục vụ công tác quản trị tại các nhà máy, đơn vị.