Thông qua các bài giảng của TS. Ngô Công Trường - Chuyên gia đào tạo Trường doanh nhân PTI, 48 học viên là Giám đốc, Phó giám đốc sản xuất, Quản đốc và Trợ lý sản xuất của KPH Chu Lai - Trường Hải được truyền đạt các nội dung: Vị trí, vai trò của các quản đốc trong sản xuất; Những kiến thức căn bản về quản lý sản xuất; Các kỹ năng cần thiết cho quản đốc sản xuất,… nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất.

dao tao (2).jpg
TS. Ngô Công Trường đang truyền đạt kiến thức về chuyên đề Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp cho các học viên

Kết hợp cùng những bài giảng lý thuyết, TS. Ngô Công Trường đã cho học viên thực hành tại chỗ bài tập nhóm với các nội dung thiết thực như: nhận diện những công việc không tạo ra giá trị gia tăng trong nhà máy; cách loại trừ lãng phí trong sản xuất,… Qua đó, các học viên được trình bày quan điểm, thảo luận, đánh giá và mạnh dạn cải thiện những bất cập trong thực tế công việc.

dao tao (1).jpg
Các học viên thảo luận sôi nổi trong khi làm bài tập nhóm

Thông qua khóa đào tạo, đội ngũ quản lý cấp trung tại các nhà máy có cơ hội tự đánh giá quá trình làm việc của mình và nắm bắt những phương pháp khoa học để hệ thống, hoàn thiện năng lực, kỹ năng quản lý, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác quản lý sản xuất trong thời gian tới.