dao-tao-lanh-dao.jpg

Trực tiếp giảng dạy tại lớp học, ông Phạm Văn Tài – Phó TGĐ thường trực THACO đã giới thiệu đến học viên các khái niệm, quan niệm, nhận thức về lãnh đạo; 5 cấp độ lãnh đạo theo nghiên cứu của chuyên gia nghệ thuật lãnh đạo John C.Maxwell (tác giả của 102 cuốn sách về lãnh đạo), chìa khóa thành công cho việc phát triển bản thân và tổ chức. Thông qua buổi học, các học viên đã được cung cấp kiến thức cơ bản về tố chất, kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo, từ đó vận dụng vào thực tế công việc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đóng góp cho sự phát triển của công ty và phát triển của bản thân.