Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả cho CBNV, ngày 08/6, THACO AUTO Chu Lai tổ chức khóa đào tạo áp dụng quy trình quản lý năng lượng cho 20 học viên là quản lý, chuyên viên xưởng sơn, kiểm định, kỹ thuật, bảo trì và quản lý thiết bị… của các công ty, đơn vị trực thuộc.

Đào-tạo-áp-dụng-quy-trình-quản-lý-năng-lượng-cho-CB-NV-THACO-Auto-Chu-Lai

Khóa đào tạo trang bị cho học viên các kiến thức: Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001; cơ sở xây dựng và mục đích ban hành quy trình quản lý năng lượng; thực trạng sử dụng năng lượng tại các nhà máy, đơn vị thuộc tổ hợp sản xuất lắp ráp ô tô… Đồng thời, học viên được hướng dẫn áp dụng quy trình quản lý năng lượng vào thực tiễn hoạt động sản xuất, bao gồm: Nhận diện nguồn năng lượng sử dụng tại các đơn vị, nhất là các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn; xây dựng đường cơ sở nhằm đo lường hiệu suất năng lượng theo thời gian; xác định chỉ số hiệu quả năng lượng; lập mục tiêu, kế hoạch theo dõi, quản lý năng lượng...

Đào-tạo-áp-dụng-quy-trình-quản-lý-năng-lượng-cho-CB-NV-THACO-Auto-Chu-Lai-2

Qua khóa học, học viên xác định được các thiết bị, khu vực sử dụng năng lượng trọng điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý năng lượng, từ đó, xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng để so sánh, đánh giá và đưa ra các phương án cải tiến phù hợp nhằm quản lý, sử dụng năng lượng tối ưu, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 50001, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty, đơn vị.