Tham dự lớp học có 65 đồng chí là đảng viên của Đảng bộ Thaco và cán bộ lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị thuộc Khu phức hợp.

hoc-tap-nghi-quyet.jpg

Tại buổi học tập, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Khâm – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh Quảng Nam trình bày 02 Nghị quyết và 02 Kết luận về: Tình hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội 3 năm (2011-2013) và nhiệm vụ năm 2014; Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo; Một số vấn đề về dự thảo Hiến Pháp và Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cán bộ, đảng viên tham gia buổi học tập nghiêm túc, tập trung nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, kết luận để tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể quần chúng công nhân lao động tại đơn vị mình công tác.